Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Duda stawia na bezpośredni i rzeczowy kontakt z Klientem oraz przejrzyste i sprawdzone zasady współpracy. Naszym celem jest zapewnienie Państwu pomocy prawnej na odpowiednio wysokim i profesjonalnym poziomie oraz zaoferowanie warunków współpracy uwzględniających całokształt okoliczności towarzyszących danemu przypadkowi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podstawą skutecznego działania i efektywnej współpracy jest rzetelne opracowanie i omówienie z Klientem stanu faktycznego w konkretnej sprawie. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować najlepsze scenariusze działania i doradzić Państwu rozwiązania najbardziej dla Państwa korzystne. Pozwala to nam również na odpowiednie dostosowanie się do dynamicznych zmian w toku prowadzonych spraw oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują zarówno doraźne, bieżące konsultacje prawne, jak i kompleksowe poprowadzenie sprawy na podstawie umowy zlecenia, zależnie od Państwa potrzeb i preferencji.

Przed przystąpieniem do zlecenia zostaną Państwo szczegółowo poinformowani o zasadach współpracy, w tym o wysokości i sposobie płatności wynagrodzenia na rzecz Kancelarii. Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość rozłożenia zapłaty wynagrodzenia na raty.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. W zależności od charakteru usługi prawnej, wymaganego nakładu pracy oraz Państwa wskazówek, wynagrodzenie może zostać ustalone godzinowo (według zestawienia obejmującego czas poświęcony na zrealizowanie danego zlecenia) lub ryczałtowo (kwotowo, przy uwzględnieniu rodzaju i charakteru zlecenia, nakładu pracy i stopnia skomplikowania stanu faktycznego i prawnego). W szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia dla Kancelarii w sposób mieszany, tj. ryczałtowo – prowizyjny (ryczałt za przyjęcie i poprowadzenie sprawy, tj. zaliczka, zostaje stosownie obniżony, w zamian za wypłatę części wynagrodzenia w formie prowizji wyrażonej w procencie od uzyskanej kwoty świadczenia). Wszelkie dodatkowe koszty związane w wykonywanym zleceniem (opłaty sądowe i kancelaryjne, koszty dojazdu) nie wchodzą w zakres wynagrodzenie i są rozliczane osobno.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej doraźnej porady prawnej zawiera się w kwocie 100 – 200 zł, odpowiednio do stopnia skomplikowania danego przypadku i poświęconego czasu. Dla Klientów decydujących się na powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej istniej możliwość ustalenia stałej opłaty miesięcznej (abonamentowej), na preferencyjnych warunkach i przy uwzględnieniu zakresu udzielanej regularnie pomocy prawnej.

Kancelaria zobowiązuje się względem każdego Klienta do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z prowadzoną sprawą lub udzielaną poradą prawną (tajemnica adwokacka) i nieprzekazywania bez pisemnej zgody Klienta żadnych oznaczonych jako poufne informacji, czy też dokumentów, osobom trzecim.

Zdajemy sobie sprawę, że, w obecnych czasach, poruszanie się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów prawa może być kłopotliwe i frustrujące nawet dla najbardziej wytrwałych. Wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa nie idzie niestety większa przejrzystość tworzonego prawa, a wręcz przeciwnie - dochodzi do jego dalszego komplikowania. Kancelaria jest przygotowana do tego, aby świadczyć pomoc prawną zarówno osobom, które stanęły w obliczu dochodzenia lub obrony swoich praw przed organami państwa, jak i osobom, które chciałyby tego uniknąć i poszukują klarownego wyjaśnienia nurtujących ich problemów prawnych.

Współpraca z Kancelarią może się odbywać w następujących formach:

  • udzielanie doraźnych porad prawnych w indywidualnych sprawach
  • przygotowywanie opinii prawnych w konkretnej sprawie
  • prowadzenie konkretnych spraw przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej na podstawie umowy zlecenia
  • dokonywanie poszczególnych, pojedynczych czynności w ramach toczących się postępowań

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej rodzaju i przedmiotu, ma swoją specyfikę i potrzeby. Zrozumienie rynku i zasad rządzących obrotem gospodarczym stanowi podstawę kompetentnej i rzetelnie świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej. W praktyce Kancelarii nieobce było świadczenie usług prawnych zarówno na rzecz podmiotów z branży budowlanej, jak i przedsiębiorstw IT. Jesteśmy zatem w pełni przygotowani, aby zapewnić Państwu pomoc prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym oraz z uwzględnieniem właściwości danego obszaru działalności. Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną, dzięki czemu mogą się Państwo poświęcić wyłącznie prowadzeniu własnej działalności pozostawiając jej aspekty prawne w fachowych rękach.

Współpraca z Kancelarią może się odbywać w następujących formach:

  • udzielanie doraźnych porad prawnych w indywidualnych sprawach
  • przygotowywanie opinii prawnych w konkretnej sprawie
  • stała obsługa prawna (kompleksowa lub w określonym zakresie)
  • prowadzenie konkretnych spraw przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej na podstawie umowy zlecenia
  • udział i doradztwo w negocjacjach handlowych, analiza prawna dokumentów i umów
  • kompleksowa windykacja należności z tytułu zobowiązań umownych przedsiębiorcy

Kancelaria przewiduje również możliwość udzielania pomocy prawnej on-line w sprawach drobnych, niewymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem. Mogą Państwo w ten sposób uzyskać poradę prawną, opinię w danej sprawie lub też projekt pisma procesowego lub umowy. Kontakt z Kancelarią w sprawie udzielenia pomocy on-line następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego (tutaj link) lub poczty elektronicznej (tutaj link). W wiadomości zwrotnej po wysłaniu zapytania otrzymają Państwo informację odnośnie wyceny usługi oraz przybliżonego terminu jej realizacji wraz z prośbą o potwierdzenie zlecenia jej wykonania. Jeżeli warunki udzielenia pomocy prawnej zostaną przez Państwa zaakceptowano, zostaną Państwo poproszeni o dokonanie zapłaty przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. W uzgodnionym terminie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z treścią porady, opinii lub pisma.

Jeżeli stan faktyczny lub problem prawny przedstawiony w zapytaniu okaże się być bardziej złożony lub też konieczne będzie zaznajomienie się z dokumentami, zostaną Państwo o tym poinformowani i zostanie Państwu zaproponowane udzielenie pomocy prawnej w innej przystępnej formie (konsultacje w siedzibie Kancelarii lub drogą korespondencyjną).